Щасливий той, хто вважає себе щасливим. (Г.Філдінг)

Абсорбція - значення слова, що таке?

Абсорбція - поглинання одного або декількох компонентів з гомогенної газової суміші рідинами абсорбентами. На відміну від адсорбції, при абсорбції поглинання речовин відбувається всім об'ємом абсорбенту. Застосовується абсорбція в промисловості при виробництві кислот (поглинання водою газоподібних хлороводню, оксидів азоту, оксиду сірки (VI)), при очищенні газів від шкідливих домішок, при добуванні окремих компонентів з газових сумішей в спеціальних установках, які називаються абсорберами.


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Абсорбція - значення слова, що таке?


Презентації PowerPoint © 2012-2023