Якщо ви сперечаєтесь з дурнем, значить дурнів уже двоє. (Ессарі)

Як самостійно написати реферат?

Замовити дипломний проект, як і звернутися за допомогою для написання реферату - це крайні заходи в разі відсутності часу або можливостей для самостійної роботи. Але якщо у студента достатньо днів для підготовки якісної роботи, то краще написати реферат самому, тим самим формуючи у викладача враження про себе як про старанного та працьовитого учня.

Грамотне написання рефератів на замовлення схоже з написанням дипломів, адже обидва цих вида наукових робіт вимагає ретельної підготовки і підбору літературних джерел для розкриття теми.

Для початку потрібно чітке розуміння специфіки роботи

Реферат - короткий виклад у вигляді написаного від руки доповіді про результати наукового дослідження відомих вчених, глави книги або статті, присвяченій означеної теми.

ВИДИ РЕФЕРАТІВ

Реферати бувають трьох видів:

- оглядовий;

- тематичний;

- дослідницький.

Оглядовий, як і тематичний реферат, будується на послідовному викладі основних положень обраної теми.

Реферати найбільш часто зустрічаються в якості завдання для студентів або учнів старших класів. Такий вид контрольної роботи допомагає учням набути навички самостійного пошуку необхідної інформації. Ці навички в майбутньому допомагають впоратися з подальшими, більш складними науковими працями.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ РЕФЕРАТУ

Робота будується з трьох основних компонентів: вступ, головна частина і висновки. Також обов'язковим є зміст із зазначенням сторінок глав та список літератури. Некритичною є наявність додатків в роботі. Але якщо від студента вимагається порівняльний аналіз, то таблиці і діаграми будуть не зайвими.

ХІД РОБОТИ

  1. Зрозуміти і усвідомити тему, виділити напрямки її розробки у відомих вчених.
  2. Сформувати список джерел, на підставі яких буде викладатися тема.
  3. Виділити ключові моменти в джерелах літератури, законспектувати їх.
  4. Визначити зміст роботи. Грамотно викласти матеріал на його основі.
  5. Написати вступ до роботи, в якому потрібно буде вказати актуальність обраної теми, мету та завдання вирішення поставленої проблеми.

У вступі може також міститися історична довідка про виникнення проблеми, може розглядатися динаміка вивчення теми. Крім того, зустрічається у вступі і огляд джерел літератури із зазначенням імен авторів.

7. На основі всього перерахованого вище складається висновок, що є висновком всієї роботи.

8. На останок усуваються пунктуаційні та орфографічні помилки, оформляються посилання на джерела.

Для перевірки унікальності реферату можете скористатися сервісом антиплагіату.


Шановний користувач сайту! Просимо залишити коментар щодо змісту презентації (оцінка роботи, наявність помилок, пропозиції тощо). Ваші відгуки допоможуть в подальшому розвитку проекту.

Додати коментар

 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ


Презентації PowerPoint © 2012-2020